اورال راحتی

0 تومان

توضیح

جنس : نخی 


 

سایز ۳۶ : 

قد کل : ۱۲۸

دور سینه : ۹۴

دور بازو : ۴۶

دور کمر : ۷۲

دور باسن : ۱۰۰

-------------

سایز ۳۸ : 

قد کل : ۱۲۸

دور سینه : ۹۴

دور بازو : ۴۶

دور کمر : ۷۲

دور باسن : ۱۰۴

-------------

سایز ۴۰ : 

قد کل : ۱۲۸

دور سینه : ۹۸

دور بازو : ۵۲

دور کمر : ۷۴

دور باسن : ۱۰۶

-------------

سایز ۴۲ : 

قد کل : ۱۲۸

دور سینه : ۱۰۰

دور بازو : ۵۴

دور کمر : ۷۴

دور باسن : ۱۰۸

-------------

سایز ۴۴ : 

قد کل : ۱۲۸

دور سینه : ۱۰۲

دور بازو : ۵۴

دور کمر : ۷۴

دور باسن : ۱۱۰

-------------

نظرات کاربران

نوشتن نقد و نظر